Chương trình học

Chương  trình Tiếng Việt nâng cao/ Program of advanced Vietnamese

Chương trình Tiếng Việt nâng cao/ Program of advanced Vietnamese

Cập nhật: 07-09-2018 04:45:17 | Chương trình học | Lượt xem: 6189
Chương trình Tiếng Việt nâng cao của Trường Mầm Non BiBi được kết hợp chặt chẽ việc tối ưu hóa chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những nét riêng biệt của BiBi nhằm cung cấp một nền tảng tuyệt vời và truyền cảm hứng cho một tình yêu học tập của trẻ. Nội dung giáo dục đi theo theo 5 lĩnh vực phát triển của trẻ: phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – kĩ năng xã hội và phát triển thẩm mỹ. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động kĩ năng sống, các hoạt động dã ngoại, ngoại khóa theo chủ đề nhằm giúp trẻ phát triển năng lực cá nhân một cách tốt nhất. The advanced Vietnamese program of BiBi Kindergarten is closely combined with the optimization of the education curriculum of Vietnam Ministry of Education and Training with the unique features of BiBi so as to provide an excellent and inspirational foundation for the children’s love to learn. Educational content closely follows the children’s five development aspects, including: physical development, cognition, language, emotion- social skills and aesthetic development. At the same time, strongly promoting the soft skills, extra-curricular activities upon topics to help the children develop their personal capabilities in the best way. Xem chi tiết
Chương trình Song ngữ Tiếng Anh/ Biligual Program of Vietnamese- English

Chương trình Song ngữ Tiếng Anh/ Biligual Program of Vietnamese- English

Cập nhật: 07-09-2018 04:28:22 | Chương trình học | Lượt xem: 6665
Chương trình Song ngữ Tiếng Anh của BiBi được xây dựng trên sự chắt lọc và rút kinh nghiệm, cải tiến đột phá để phù hợp với tất cả học sinh, đảm bảo nội dung kiến thức song hành Anh – Việt. Chương trình ngôn ngữ tiếng Anh tập trung vào các nội dung sau: dạy học theo chủ đề, bám sát chủ đề của mầm non Tiếng Việt và chú trọng dạy phát âm theo chủ đề chữ cái, thực hành các đoạn hội  thoại ngắn thông dụng do 100% giáo viên nước ngoài giảng dạy. BiBi's bilingual program of Vietnamese- English is built upon the refinement and experience, innovative breakthroughs to fit all children and ensure the knowledge of English-Vietnamese. This program focuses on the following subjects: teaching upon topics, closely following the theme of Vietnamese Preschool and paying much attention to teach the alphabetical pronunciation, practicing short common conversations as taught by 100% foreign teachers. Xem chi tiết
Chương trình Kỹ Năng Sống/ Program of soft skills

Chương trình Kỹ Năng Sống/ Program of soft skills

Cập nhật: 07-09-2018 04:07:27 | Chương trình học | Lượt xem: 6081
Việc dạy các kĩ năng sống cho trẻ ở lứa tuổi mầm non là hành trang cần thiết cho trẻ, giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập và khẳng định vị trí của mình trong tập thể, nó quyết định đến sự tồn tại, phát triển và thành công của mỗi con người. Chính vì vậy, việc rèn luyện kĩ năng sống cho trẻ là điều rất quan trọng. BiBi luôn hướng đến mục tiêu giáo dục những mầm non tương lai: “giỏi tri thức - giàu kĩ năng – nhân cách toàn diện”. Teaching soft skills to the children at the preschool age is essential for them and help them quickly integrate and assert their position in the collective environment, it determines each person’s survival, development and achievement. Therefore, it is very important to practice soft skills for the children. BiBi always aims to educate the future generation who are with "good knowledge - rich skills - comprehensive personality".  Xem chi tiết
Chương trình Phát triển năng khiếu/ Program of gifted development

Chương trình Phát triển năng khiếu/ Program of gifted development

Cập nhật: 07-09-2018 04:04:28 | Chương trình học | Lượt xem: 5647
Phát hiện và phát triển năng khiếu cho trẻ là một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết, đó cũng là niềm mong ước của tất cả các bậc phụ huynh. Thấu hiểu được điều đó, chúng tôi rất chú trọng vào các hoạt động bổ trợ giúp bé được thỏa sức thể hiện năng khiếu cá nhân và được phát huy tối đa sức sáng tạo của mình. BiBi hướng đến sự khai phá và tôn trọng sự khác biệt của từng trẻ thông qua các lớp năng khiếu múa và vẽ. Finding and developing the children’s talents become a very important and necessary job, which is also the wish of all parents. Understanding that, we have paid much attention to the supportive activities to help the children to freely show off their personal ability and maximize their creativity. BiBi aims at exploring and respecting the differences of each child through the gifted classes of dance and drawing. Xem chi tiết
Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm/ Extra- cirriculum activities and experiences

Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm/ Extra- cirriculum activities and experiences

Cập nhật: 07-09-2018 04:00:33 | Chương trình học | Lượt xem: 6140
Trong những năm đầu đời, trẻ học kiến thức bằng cách quan sát, hóng chuyện, khám phá, trải nghiệm và đặt câu hỏi. Lớp học không phải là nơi duy nhất để trẻ mầm non mở rộng và nâng cao vốn hiểu biết. Thay vào đó, trẻ học hỏi mọi nơi mọi lúc và lĩnh hội nhiều hơn qua các hoạt động ngoài trời, dã ngoại... Bởi vậy mà ngoài các giờ lên lớp trường MN BiBi rất chú trọng tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa thường xuyên nhằm giúp cho trẻ phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Đích đến của các hoạt động vui học là những chân trời kỳ thú, giúp trẻ khám phá bản thân và thế giới xung quanh. In the early years of life, the children learn by watching, chatting, exploring, experiencing, and asking questions. Classrooms are not the only places for the preschoolers to expand and improve their knowledge. Instead, the children can learn all the time and at everywhere, and get more and more through outdoor activities, picnic ... Therefore, out of the classroom hours, BiBi Kindergarten especially focuses on organizing the children to regularly participate in extracurricular activities to help their both physical and mentality. The destination of these activities is the interesting horizons which help the children discover themselves and the world around them. Xem chi tiết

Trường mầm non BiBi

  • Địa chỉ: Số 79 đường Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
  • Tel: 02253.686.956
  • Email: bibikindergarten@gmail.com
  • Website: http://mamnonbibihp.com