Chương trình học

Chương trình Tiếng Việt nâng cao/ Program of advanced Vietnamese

Cập nhật: 07-09-2018 04:45:17 | Chương trình học | Lượt xem: 6188

Chương trình Tiếng Việt nâng cao của Trường Mầm Non BiBi được kết hợp chặt chẽ việc tối ưu hóa chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những nét riêng biệt của BiBi nhằm cung cấp một nền tảng tuyệt vời và truyền cảm hứng cho một tình yêu học tập của trẻ. Nội dung giáo dục đi theo theo 5 lĩnh vực phát triển của trẻ: phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – kĩ năng xã hội và phát triển thẩm mỹ. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động kĩ năng sống, các hoạt động dã ngoại, ngoại khóa theo chủ đề nhằm giúp trẻ phát triển năng lực cá nhân một cách tốt nhất.

The advanced Vietnamese program of BiBi Kindergarten is closely combined with the optimization of the education curriculum of Vietnam Ministry of Education and Training with the unique features of BiBi so as to provide an excellent and inspirational foundation for the children’s love to learn. Educational content closely follows the children’s five development aspects, including: physical development, cognition, language, emotion- social skills and aesthetic development. At the same time, strongly promoting the soft skills, extra-curricular activities upon topics to help the children develop their personal capabilities in the best way.

Trường Mầm Non BiBi thiết kế và áp dụng phương pháp giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, lấy trẻ làm chủ thể khi tổ chức các hoạt động trong nhóm, lớp, nhà trường. Đồng thời ứng dụng một số phương pháp tiên tiến: phương pháp giáo dục sớm, phương pháp giáo dục montessori, phương pháp giáo dục Reggio Emillia.

BiBi Kindergarten has designed and applied the educational method of "children-centered" when organizing children's activities in groups, classes and schools. At the same time applying some advanced methods such as: early education method, Montessori education method, Reggio Emillia educational method.

Trường mầm non BiBi

  • Địa chỉ: Số 79 đường Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
  • Tel: 02253.686.956
  • Email: bibikindergarten@gmail.com
  • Website: http://mamnonbibihp.com